గురుదక్షిణ

నా ఎదుగుదలనే గురుదక్షిణగా భావించే నా ప్రియమయిన గురువులకు పాదాభివందనాలు 

గురువంటే 

ఎగిరే గాలిపటాలు విద్యార్థులు అయితే 
వాటికి ఆధారమయిన దారం మాత్రం గురువులు

గురువు 

అన్నదానం ఆకలిని తీరిస్తే ...

అక్షర జ్ఞానం అజ్ఞానాన్ని తొలిగిస్తుంది ...

 గురువు

అనుభవాల క్రమమే జీవితం అనుభవమే గురువు - వివేకానంద 

Teachers Registration
arrow&v
Are classes conducted at given address?
Patasala Logo.png

Photo Upload Status

Select your photo

Please fill all the required details, if you still this message, contact admin team

Thank you for your interest in teaching Telugu at Paatasala.Registration completed successfully, someone from admin team will contact you