గురుదక్షిణ

నా ఎదుగుదలనే గురుదక్షిణగా భావించే నా ప్రియమయిన గురువులకు పాదాభివందనాలు 

గురువంటే 

ఎగిరే గాలిపటాలు విద్యార్థులు అయితే 
వాటికి ఆధారమయిన దారం మాత్రం గురువులు

గురువు 

అన్నదానం ఆకలిని తీరిస్తే ...

అక్షర జ్ఞానం అజ్ఞానాన్ని తొలిగిస్తుంది ...

 గురువు

అనుభవాల క్రమమే జీవితం అనుభవమే గురువు - వివేకానంద 

మా గురువులు

IMG_0933.JPG

దేవిక 

 • Grey LinkedIn Icon
IMG_0930.JPG

లక్ష్మీ వాస 

 • Grey LinkedIn Icon
IMG_0929.JPG

వాహిని

 • Grey LinkedIn Icon
IMG_0924.JPG

శ్రీవాణి 

 • Grey LinkedIn Icon
IMG_0903.JPG

అరుణ

 • Grey LinkedIn Icon
IMG_0896.JPG

సీత 

 • Grey LinkedIn Icon
IMG_0899.JPG

మమత 

 • Grey LinkedIn Icon
IMG_0882.JPG

శోభ 

 • Grey LinkedIn Icon
IMG_0884.JPG

మురళి 

 • Grey LinkedIn Icon
IMG_0887.JPG

కిరణ్

 • Grey LinkedIn Icon
Sarath.JPG

శరత్ 

 • Grey LinkedIn Icon
IMG_0923.JPG

లక్ష్మీ ప్రసన్న 

 • Grey LinkedIn Icon
IMG_0918.JPG

రమ్య

 • Grey LinkedIn Icon
IMG_0915.JPG

శైలజ

 • Grey LinkedIn Icon
IMG_0914.JPG

వంశీ 

 • Grey LinkedIn Icon