గురుదక్షిణ

నా ఎదుగుదలనే గురుదక్షిణగా భావించే నా ప్రియమయిన గురువులకు పాదాభివందనాలు 

గురువంటే 

ఎగిరే గాలిపటాలు విద్యార్థులు అయితే 
వాటికి ఆధారమయిన దారం మాత్రం గురువులు

గురువు 

అన్నదానం ఆకలిని తీరిస్తే ...

అక్షర జ్ఞానం అజ్ఞానాన్ని తొలిగిస్తుంది ...

 గురువు

అనుభవాల క్రమమే జీవితం అనుభవమే గురువు - వివేకానంద 

మా గురువులు

దేవిక 

 • Grey LinkedIn Icon

లక్ష్మీ వాస 

 • Grey LinkedIn Icon

వాహిని

 • Grey LinkedIn Icon

శ్రీవాణి 

 • Grey LinkedIn Icon

అరుణ

 • Grey LinkedIn Icon

సీత 

 • Grey LinkedIn Icon

మమత 

 • Grey LinkedIn Icon

శోభ 

 • Grey LinkedIn Icon

మురళి 

 • Grey LinkedIn Icon

కిరణ్

 • Grey LinkedIn Icon

శరత్ 

 • Grey LinkedIn Icon

లక్ష్మీ ప్రసన్న 

 • Grey LinkedIn Icon

రమ్య

 • Grey LinkedIn Icon

శైలజ

 • Grey LinkedIn Icon

వంశీ 

 • Grey LinkedIn Icon

STAY UPDATED

 • White Facebook Icon
 • YouTube

© 2019 by PaatasalaUSA.

 • White Facebook Icon
 • YouTube